Obchodní podmínky

 Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

 http://www.padroni.cz  od 1.1. 2016.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je PADRONI s.r.o., se sídlem Kollárova 1790, Náchod 547 01, IČ 25995901 , DIČ CZ25995901, Zapsaný v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 18983

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 Objednání

Zákazník musí během objednání uvést pravdivě  úplnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon) a zvolit způsob platby. Potvrzením objednávky se zákazník zavazuje k odebrání zvoleného zboží a k uhrazení příslušné částky

 Expediční lhůta

Zboží je odesíláno do 5 pracovních dní od připsání platby na účet (v případě dobírky od objednání). V případě objednání problematického zboží může dojít k prodloužení lhůty. Pokud není objednávka odeslána do 14 pracovních dní, zákazník bude o průběhu vyřizování informován prostřednictvím informačního e-mailu a dohodnuto řešení.

Při platbě převodem začíná běžet expediční lhůta v okamžiku připsání částky na náš účet.
Prodejce se zavazuje expedovat zboží v nejkratší možné době.

 Forma zásilky

Zboží je odesláno zákazníkovi v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Zboží je dodáváno v originálním balení. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (dle výběru nakupujícího).

Doklad o koupi

K zásilce je automaticky přiložen daňový doklad. Pokud není přiložen v papírové podobě v zásilce, obdržíte doklad neprodleně elektronicky na váš mail.

 Převzetí zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat neporušenost obalu. Pokud převezme zjevně poškozenou zásilku musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.

 Vrácení zboží

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu písemně odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

(v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit  písemně (stačí i mailem na info@padroni.cz) a zasláním zboží

 

na adresu: PADRONI s.r.o., Kollárova 1790, Náchod 547 01 - ne však na dobírku.

Vrácení výrobku dodavateli provádí spotřebitel na vlastní náklady. 

Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě http://www.padroni.cz se řídí platnými zákony.

Standardní záruční doba je 2 roky.

Reklamace se oznamuje písemně e-mailem na info@padroni.cz  nebo na adresu

PADRONI s.r.o., Kollárova 1790, Náchod 547 01

 Ochrana osobních údajů

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

Akce

Kamery 2022

Padroni 2003

Kontakt zde

PADRONI, s.r.o.

Kollárova 1790
547 01  Náchod
Královéhradecký kraj

Dle domluvy.

E-mail: info@padroni.cz

Telefon:+420 603 703 970

Web: www.padroni.cz

Jsme plátci DPH

Provozovna